Aplikat: NVO EGAL

Partner na projektu: UG PRODOR

Ciljevi projetka su da se kroz poboljšan tretman prema LGBT osobama smanji nivo nasilja zasnovan na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu putem pružanja poboljšanih usluga i kampanje za podizanje svesti; Podignuta svest i poboljšani opšti stavovi prema LBGT osobama, nasilju i LGBT žrtvama nasilja i diskriminacije; Unapređeni postupci rada i tretmana žrtava nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama i sistem praćenja i izveštavanja o nasilju i diskriminacija LGBT osoba sastavljen i predstavljen zainteresovanim stranama za dalju upotrebu u redovnim radnim procedurama javnih institucija; Uspostavljene nove usluge i bolji pristup sigurnosnim i pomoćnim uslugama za LBGT osobe u slučajevima nasilja i diskrimininacije.

Očekivani rezultati:

OP1: Postojeće prakse, stavovi i pravni okvir koji se odnosi na zaštitu LGBTI žrtava nasilja i diskriminacije (3 izveštaja)

OP2: Saradnja i partnerstvo sa najmanje 3 nacionalne institucije uspostavljene i / ili ojačane

OP3: Razvijeni i promovisani radni pristupi, prakse i procedure vezane za usluge i zaštitu LGBTI žrtava nasilja i diskriminacije i sistem praćenja i izveštavanja (3 priedloga za radne pristupe i jedan priedlog za M&R sistem),

OP4: Poboljšane usluge i ojačani kapaciteti Centar za podršku LGBTI žrtvama nasilja i diskriminacije

OP5: Kampanja za podizanje sviesti o nasilju LGBTI osoba; OP6: Promovisane projektne aktivnosti / podrška EU

Aktivnosti: Analiza pravnog i strateškog okvira; pregled stavova i iskustava; Konsultacije / koordinacija / obuke sa zainteresovanim stranama; Analiza radnih procedura i usluga javnih institucija uključenih u pružanje zaštite i podrške LGBTI žrtvama nasilja i diskriminacije; Izveštavanje, definisanje preporuka, lobiranje kod kreatora politike; Izrada priručnika / smernica za radne procedure za tretiranje LGBTI žrtava nasilja i diskriminacije; Izrada predloga za sistem monitoringa; lobiranje za integraciju sistema monitoringa u redovne šeme izveštavanja javnih institucija; Uspostavljanje usluga / podrške DPC-a; definisanje radnog protokola; Zapošljavanje / obuka timova; studijska poseta; Uspostavljanje SOS platforme za hitnu podršku žrtvama LGBT populacije; Osnivanje DPC tima za pravnu podršku – OP6; sprovođenje medijske kampanje; ostale promotivne aktivnosti